W branży cleaningowej ochrona środowiska ma niebagatelne znaczenie - środki chemiczne wykorzystywane do czyszczenia powinny być wydajne i przyjazne dla środowiska.

W EVER kładziemy duży nacisk na świadomość ekologiczną - szkolimy swoich pracowników w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Korzystamy ze środków naturalnych / nieszkodliwych dla środowiska, biodegradowalnych lub pochodzących z recyklingu. Nasz park maszynowy jest stale poszerzany o maszyny „Non Stop Cleaning”, które zużywają mniej detergentów i umożliwiają ponowne wykorzystanie wody użytej do czyszczenia, wykorzystujemy też certyfikowane detergenty, koncentraty oraz wydajne systemy dozowania.

22 kwietnia jest Światowym Dniem Ziemi - dbajmy o planetę, na której żyjemy!

EKO