Dla pracowników

Szanowni Pracownicy i Zleceniobiorcy,

HR PROGRESS i firmy z nią współpracujące umożliwiają bezpłatne otrzymywanie rocznych PIT-ów drogą elektroniczną. Dzięki drodze elektronicznej, roczną deklarację PIT będzie można otrzymać szybciej niż drogą pocztową, bez konieczności stania w kolejce na poczcie oraz bez konieczności aktualizacji adresu zamieszkania w przypadku jego zmiany.

Aby uzyskać PIT za rok 2020 drogą elektroniczną wystarczy się zarejestrować klikając ten  i wybierając „Wniosek o utworzenie konta”. Następnie proszę wypełnić wszystkie pola, a na końcu kliknąć pole „Zapisz”. Następnie system poprosi o wpisanie kodów PIN, wysłanych odpowiednio na wpisany przez użytkownika adres e-mail oraz podany numer telefonu. Kody te należy wpisać w odpowiednie pola. Na tym proces utworzenia konta zostanie zakończony.

W następnym kroku Dział Kadr, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, zweryfikuje wpisane dane osobowe, co umożliwi użytkownikom logowanie w systemie.

Rejestracja umożliwi również m.in. comiesięczny wydruk pasków wynagrodzeń oraz dostęp do informacji o statusie rocznego urlopu oraz nieobecności chorobowych.

O dostępności w systemie deklaracji PIT gotowych do pobrania poinformujemy oddzielnym sms. Deklaracje PIT dostępne w systemie będą podpisane podpisem elektronicznym i nie będą wymagały dodatkowych autoryzacji.

Osobom, które się nie zarejestrują lub które nie pobiorą deklaracji PIT drogą elektroniczną w wyznaczonym czasie, zostaną wysłane deklaracje PIT drogą pocztową.

W celu dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Płac pod numerami telefonów +48 22 329 25 35 lub +48 22 329 25 36.

Instrukcja obsługi Systemu Samoobsługi Pracowniczej

Instrukcja pobierania PIT