Jak w każdej firmie, tak i w Ever nie brakowało sytuacji przełomowych. Jednak największym punktem zwrotnym było wygranie przetargu na obsługę budynku „Rondo 1" w Warszawie. W tamtym czasie był to 4 budynek w stolicy co do wielkości i jednocześnie najbardziej prestiżowy.
 
Co wpłynęło na naszą wygraną?

  • posiadanie dobrze zdefiniowanej misji, wizji, celu oraz strategii dążenia do jego realizacji,
  • elastyczność rozumiana jako gotowość do modyfikacji strategii w obliczu zmienności sytuacji,
  • wykwalifikowani ludzie, którzy są gotowi angażować się w rozwój własny i organizacji
  • transparentna komunikacja,
  • wysoka jakość oferowanych usług.

Wygranie tego przetargu wpłynęło nie tylko na wzrost osiąganych wyników finansowych, ale również na postrzeganie naszej organizacji. Wzrost zaufania obecnych i potencjalnych klientów, który przełożył się na wzrost zamówień.