Ever Grupa dołączyła do PRFM. Od teraz będziemy mieć realny wpływ na rozwijanie standardów z rynku usług czystości w ramach działalności stowarzyszenia.

Polska Rada Facility Management może pochwalić się wiedzą i doświadczeniem uznanych ekspertów rynkowych, którzy do niej dołączają. W roli Delegatów z Grupy Ever do organizacji przystąpią następujące osoby: Tadeusz Sztop, Artur Morawski i Katarzyna Jaszczuk. Są to wykwalifikowani profesjonaliści znani już z wcześniejszej pracy w Polskiej Radzie Facility Management, którzy będą wpływać na wypracowanie najwyższej jakości standardów w obszarze zintegrowanych usług facility management.
Grupa Ever będzie dzieliła się swoją wiedzą zarówno z adeptami, jak i dojrzałymi pod względem biznesowym kolegami po fachu z rynku FM. Z pewnością cenne okaże się wieloletnie doświadczenie spółki z setek przeprowadzonych przez nią projektów obsługiwanych na terenie całego kraju.

Jak mówi nasz Dyrektor FS Ds. Rozwoju, Artur Morawski - Cieszymy się, że nie tylko kontynuujemy naszą pracę w PRFM, ale również jako pracownicy Grupy Ever jesteśmy inicjatorami wprowadzenia do Rady kolejnego dużego podmiotu i liczącego się gracza na rynku usług Facility Management. Jako osoby zaangażowane w pracę PRFM oraz silnie identyfikujące się z celami statutowymi organizacji mamy świadomość, że wielobranżowe doświadczenie Grupy Ever oraz umiejętność konsolidacji usług wzbogaci doświadczenie stowarzyszenia.

Jesteśmy także podekscytowani nowymi wyzwaniami, jakie zostały nam powierzone w ramach PRFM oraz możliwością kontynuacji pracy we wcześniejszych grupach roboczych. Z uwagi na to, że nasza trójka na co dzień zajmuje się tworzeniem mechanizmów wewnętrznych oraz budową portfela usług w ramach Grupy Ever zgodnych z definicją nakreśloną w pierwszym raporcie Rady, wierzę, że nasze doświadczenia i obserwacje będą tu wyjątkowo cenne. To jednocześnie nasza wielka ambicja, by nieść w naszej pracą wartości i cele PRFM – organizacji, z którą jesteśmy związani przecież od samego początku.

 

PRFM