Z dumą informujemy, że Grupa Kapitałowa EVER znalazła się wśród nagrodzonych INNOWATORAMI WPROST 2016. Wyróznienie to jest wręczane najbardziej innowacyjnym przedsiębirostwom. INNOWATORY WPROST przyznawane są od 2011r., firmy wyłaniane są na podstawie badania Innovation Research 2016, które weryfikuje nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje oraz praktyczne zastosowanie w biznesie.

Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Mirosław Piskorz.  Statuetki Innowatorów trafiły do najlepszych firm w najbardziej dynamicznych sektorach gospodarki, takich jak: usługi, energetyka, przemyśle, telekomunikacja, czy nauka. EVER zostało wyróżnione w kategorii usługi dla biznesu - outsourcing procesów biznesowych oraz usługi utrzymywania nieruchomości. 

Zapraszamy do zapozania się z artykułem prezentującym EVER