O firmie
Certyfikaty

EVER  kładzie szczególny nacisk na zapewnienie najwyższej jakości usług, wdrażając ich realizacje zgodnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. O jakości naszych usług świadczą certyfikaty i polisy:

Certyfikat ISO 9001:2000 (w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych, zaopatrzenia w produkty sanitarne, usług cateringowych, outsourcingu pracowników tymczasowych, ochrony osób i mienia, usług kurierskich oraz dostawy i montażu nawierzchni sportowych).

Certyfikat HACCP (jako gwarancja najwyższej jakości w zakresie usług cateringowych).

Certyfikat ISO 14001:2015 (w zakresie usługi administracyjno - porządkowej obiektów oraz terenów zewnętrznych, obsługa techniczna budynków, żywienie zbiorowe i catering, outsourcing procesów montażowych, pralnictwo, ochrona obiektów).

Certyfikat ISO 14001:2015 (w zakresie żywienia zbiorowego i cateringu).

Gwarant

Certyfikat “Gwarant Czystości i Higieny”

Certyfikat współpracy Agapit ITC

Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy

Certyfikat EVER FS